redcoon.nl

  • Er is op dit moment geen actieve folder.

Op gebied van consumentenelektronica is redcoon.nl één van Europa´s grootste online retailers. Het bedrijf dat in 2003 startte als een Duitse onderneming is inmiddels uitgegroeid tot een grote internationale onderneming, dat aanwezig is in 8 landen. Maandelijks hebben de webwinkels meer dan 5 miljoen bezoekers, worden er meer dan 200.000 producten verzonden én komen er 60.000 nieuwe klanten bij. Met haar assortiment van 30.000 producten, zit er altijd bij wat u zoekt, van TV´s tot elektrische gereedschap voor huis en tuin.”