Folders van 200+ winkels
Meer dan 50.000 aanbiedingen
Sla alles op in één account
Meer dan 50.000 aanbiedingen
Reclamefolder.nl
Zoeken
ZoekenSluiten
Zoeken
Annuleer

ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie van Reclamefolder.nl (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Reclamefolder.nl, onderdeel van DPG Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 1018 LL Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPG Media”).

1.2 De Actie bestaat uit een trekking voor een ‘Reclamefolder.nl-winactie Vaderdag 2020'

1.3 De Actie start op 11 juni 2020 en loopt tot en met 17 juni 2020 (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 DPG Media is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op deze website worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1 Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van DPG Media, en;

(c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

2.3 Om deel te nemen dient een deelnemer zijn gegevens achter te laten na het vinden van de paarse Reclamefolder.nl-hamer in een van de folders.

2.4 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat ervoor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

2.6 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.7 DPG Media is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. Prijs

3.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit ‘een klus-cadeaukaart t.w.v. € 250,-.

3.2 Aanwijzing van de winnaar geschiedt op 18 juni 2020. Aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Een prijswinnaar wordt binnen 2 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs.

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.5 DPG Media neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPG Media alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPG Media een deelnemer informatie verstrekken over Reclamefolder.nl en aan DPG Media verwante onderwerpen.

4.2 Aan de Actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.

5. Overig

5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG Media.

5.2 DPG Media behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5.3 DPG Media en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

5.4 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.5 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Aanmelden nieuwsbrief

De beste acties en aanbiedingen door ons geselecteerd, maximaal 2 e-mails per week.

Over ons

Dagelijks verzamelen wij de nieuwste online reclamefolders van bekende winkels Blijf op de hoogte van folders van Familiebox, Verkoopjetelefoon.nl, MCD supermarkt en Enorm voor de meest actuele folder aanbiedingen. Met Reclamefolder.nl heb je altijd alle winkel aanbiedingen en mis je geen acties en kortingscodes meer.

Beleid